סימניות

משחק Rush קנע באינטרנט

                                  Giant Rush קחשמ

Rush קנע

Giant Rush

.םחליהל םיטילחמ .סיבהל ןוכיס םייק דימתש ךכל םיעדומ תויהל םכילע .יתועמשמ ןורתי לעב תויהל בייח התא ,תואדווב ךלש ביריה תא חצנל הצו .זירזו ריהמ תויהל ךירצ קר ךלש רוביגה ךכ םשלו ,הז תא גישהל לוכי ה .המידק קחרמ היהיו הלחתהב היהי אוה ,תישאר .םיינועבצ בר םירבג לש תורוש שי םהילע .םירהוזה םילגעמב רבועשכ הנתשי אוהו ,םכלש עבצל םימאותש הלא תא קר .רתוי הלודג היהת םכלש תומדה ךכ םיכמות רתוי ופסאתש לככ .םחליהל ךרטצי אוה ותיא ,םויסה וקב ול הכחמ ביריש ןוויכמ בושח הז .אבה בלשל הוולשב רובעלו ןטק בירי חצנל םולכ ךל הלוע אל הז ,ןוסח ק
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more