סימניות

משחק טּוח באינטרנט

                                  Yarn קחשמ

טּוח

Yarn

.קיחצמ טוח רודכ םע םכתא שוגפנ טוח שגרמה שדחה קחשמב .וירבחב ןמזה לכ םיעגופש הלאב םוקנל הטילחה ונלש תומדה .םילותח ןוכנ םתשחינ .הזב ול רוזעת .רדחה לש דחא הצקב היהיש ,ךינפלש ךסמה לע עיפות ךלש תומדה .לותח וארת ינשה הצקב .לותחל תוריהמב ךלש רוביגה תא תחקל ךרטצת הרקבה ישקמ תועצמאב .היחה תא הכת התא ,וילא בורק אוהש עגרב .טלמיו דחפי לותחה .תודוקנ לש םיוסמ רפסמ ךל ןתנית הז ליבשב .בהז יבכוכ ליכי רדחהש ורכז .םינוש םיסונובו תודוקנ לבקל ידכב וללה םיטירפה לכ תא ףוסאל םכילע
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more