סימניות

משחק תשרב ץורל תוגרדמ באינטרנט

                                  Stair Run Online קחשמ

תשרב ץורל תוגרדמ

Stair Run Online

.Stair Run Online קחשמב ךלש רוביגל הכחמ ןפוד תאצויו תשגרמ הציר .םינוש םילדגו םיהבג ,תורוצב םילושכמ םנשי ,ינשהמ דחא קחרמב ,לולסמ .םתוא ךופהל םילוכי םידחוימ תומלוסו םינוכנה םילכב ךרוצ שי ,ץרה רו .הצירב קר תוגרדמהמ םיקלח ףסוא רוביגה זא ,ךתיא םתוא תאשל חונ אל ד .יוצרה הבוגל ידיימ ןפואב םלוסה תא ביכרהל ןתינ ,לושכמ לע רבגתהל ך .תונמוימו הריהמ הבוגת ,תוזירז אוה םכמ שרדנש המ לכ .אבה לושכמל קיפסמ היהיש ידכ ותוא רוצעל םג ומכ ,ןמזב ותוא ביכרהל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more