סימניות

משחק ןאבוקוס רגתא ןעטמ באינטרנט

                                  Cargo Challenge Sokoban קחשמ

ןאבוקוס רגתא ןעטמ

Cargo Challenge Sokoban

.הלש םושייל תויורשפא לש תונוט שי דימתש ןוויכמ דואמ תירלופופ ןאבו .ונלש ןסחמב הדובע עצבל םכתא םינימזמ ונא .דחוימב םידעוימה תומוקמל תוביתה לכ תא ריבעהל םכילע ןהמ תחא לכבו .םינבל םילוגיע םע םיבוהצ םיעובירב םינמוסמ םה .הנותחתה תינמיה הניפב ךסמה לע םיריוצמה םיציח ידי לע ןהו תדלקמה ל .עגמל םאתומה רישכמב קחשמ התאש הרקמב הז .רתוי הילא ברקתהל ולכות אלש ךכ הביתה תא ףוחדל ולכות תרחא ,יארקא .טמחשב ומכ קוידב ,ךינפל ךלש ןונכתהו תינויגהה הבישחה תומישמ תא ןח
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more