סימניות

משחק Spot the Difference היינש הרודהמ באינטרנט

                                  Spot the Difference 2nd Edition קחשמ

Spot the Difference היינש הרודהמ

Spot the Difference 2nd Edition

.תויגוז תונומת לש ונלש ינועבצה טסל םכתא םינימזמ ונא .תונומתה יתש ןיב םילדבה השולש קר שי יכ ,םהמ םיינש שי .םינטק םיטרפ הברה שי תונומתב יכ ,םתוא אוצמל ידכ תיברמ בל תמושת ך .האלה ןכו םייתיב םיצפח ,עבט ,םישנא ,םייח ילעב ,חבטמ ,לכוא :םינוש .תומרב רובעל ךירצ התא ,הרירב ךל ןתנית אל לבא .חתפית האבה החיתפה ,היעבל ךלש חלצומה ןורתפב יולת .תואיגש םלוס - ןוילעה קלחב ,רמייט שי הנותחתה תילאמשה הניפב .םייתסת Spot the Difference Edition 2 ,רתוי שי םא ךא ,םייוגש םיק
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more