סימניות

משחק המחלמ יפנכ באינטרנט

                                  War Wings קחשמ

המחלמ יפנכ

War Wings

.רויסל וחלשנ םיסוטמ ינש .קשנ ילכב שמתשהל םהילע טלחומ רוסיא לח ,יוליג עונמל ידכ .ביואה ינפב ךלש תוחכונה תא ףושחל אל הסנמ ,ןרמתל ךירצ קר התא .תרחא תורשפא ןיא ,ךרבעל םיסטש ביוא יסוטמב בבותסה .דיתעב תנכוסמהו תיפוסניאה ךרדה לע רבגתהל םכל ורזעיש םינוש םירטסו .תינמז וב םיסוטמ ינשב טולשל ךילעש אוה המחלמ יפנכ קחשמב ישוקה .ללכב לק אל הזו .ףוסאל םתחלצהש תודוקנה תצובק םע םלשות המישמה ,ביואב שגנתי םיסוטמ .תויריב ףוקתל טלחהב יושע ביואה ,ףסונב
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more