סימניות

משחק ה'גנינה לצ באינטרנט

                                  Shadow Ninja קחשמ

ה'גנינה לצ

Shadow Ninja

.םהידגבב רוחש תופידעמ תו'גנינה הרקמב אל .יופצ יתלב ןפואב ביואה תא ףוקתל ,ךשוחב וא םיללצב רתתסהל םימחולל .ינרדומ ןילופורטמ לש םיאנתב דורשל ךתומדל רוזעת וז הקיטקט .יוצר-אלה תא םילטבמו ,םלועה יבחרב תויאשח תומישמ םיעצבמ םהש ןוויכ .הרויש המ לכב אלמ שומיש ושעי ויביואו ,לק קשנב ריכמ וניא ה'גנינה .תוכהלו ףוקתל תנמ לע תוריהמב םיריהמ תויהל בושח ,ןכל .ברק ןזרג ,חרק ברח ,טהול אל :קשנ ילכ לש ןיוצמ רחבמ שי Shadow Nin .ינלטק קשנל ךופהי הסונמ םחול לש וידיבש ,ליגר בובז שפשפ ומכ ,םיית
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more