סימניות

משחק לדגמ תנגה באינטרנט

                                  Tower Defence קחשמ

לדגמ תנגה

Tower Defence

.הריבה רבעל ענ סרהו סרה ערזו ,םישנאה תכלממל שלפ תוצלפמ לש אבצ .הכלממה תנגה לע דקפל ולכות Tower Defense קחשמב .ךרדה רובעת וכרואלש ,םכינפלש ךסמה לע עיפוי םיוסמ רוזא .תיגטרטסא םיבושח תומוקמ אוצמלו לכה תא בטיה ןוחבל םכילע היהי .םייתנגה םילדגמו םינבמ לש םינוש םיגוס הנבת ,דחוימ םילכ לגרס תועצ .ביואה תא ודימשיו הלא םינבממ םירוי ךלש םילייחה ,םיעיפומ םידגנתמ .תודוקנ ךל ןתנית חצרנש ביוא לכ לע .קשנ חותיפו םינבמ לש םישדח םיגוס רקח לע םתוא איצוהל לוכי התא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more