סימניות

משחק התיכב הציפק באינטרנט

                                  Class Jump קחשמ

התיכב הציפק

Class Jump

.םיוסמ בולישב חולה לע ודמע טמחש יקלח .ךשמהב קחשמה תא ךישמהל םתוא בזע םילעבה זא .שרקהמ תחא תומד ליפהו עפושה ובנזב ףפונ ,ןחלושה ינפ לע ץר בבושה ל .תופיחדב התוא ריזחהל ךירצ ןכלו ,התדמעב יולת הברה ,הכלמ - ידמל הב .הלש טמחשה ירבחמ הקוחר איה יכ ,לק ךכ לכ אל הז וישכע לבא .התיכב הציפקל רוזחל הכלמל רוזעל לוכי התא לבא .םיינועבצה םיחיראה לעמ תוזירזב ץופקל ךילע ,ךכ םשל .הזמ הז םינוש םיקחרמב םימקוממ רשא .תאז רוכז ,רתוי הקוחר היהת הציפקה ךכ ,רתוי הכורא הציחלה תא קיזחת
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more