סימניות

משחק 2 ריינ תסיט באינטרנט

                                  Paper Flight 2 קחשמ

2 ריינ תסיט

Paper Flight 2

.לועפתל םילק אל ךא ,ריינ יסוטמ ןיכהל דואמ לק .דואמ לק ריינה .עקרקל םואתפ לולצל לוכי אוהש וא ,חורה לש הלק המישנמ סוטל לוכי סו .הז תא ליעפמ התא בוט המכ יולת לכה .2 ריינ תסיט לע םילח םיאנת םתוא .ןודנולו זירפ ומכ תומסרופמ םירעב רקבי אוה םעפהו ריינה סוטמ לש וי .ריוואב שגנתהל ול שי המב יולת לכה זאו ,קוחר רתויש המכ סוטמה תא ר .המצע תא ליפכת הסיטה תוריהמ זא ,בוהצ לודג רהוז בכוכב רבודמ םא .הטקרב וליפא וא יתימא םיעסונ סוטמב לקתיהל לוכי התא לבא .םינוש םיגורדש תונקל ידכ םילוחכ םיבכוכ ףוסא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more