סימניות

משחק םיל הלהבה באינטרנט

                                  The Sea Rush קחשמ

םיל הלהבה

The Sea Rush

.םולכ תושעל םילוכי אל םה לבא ,זגורמ םימודאל וכפה םינטרסהו םיתעוב .שבייתי םיהו םימה לכ תא רוקעל זאו ,תיעקרקה לכ תא אלמל םילוכי םהו .וישכע רבכ םיקולב דימשהל ליחתהל ,ססהל םילוכי אל ונחנא .רתוי וא םיהז םיעבורמ םיטקייבוא השולש לש תוצובק לע ץחל ךכ םשל .תוריהמב םתוא סורהל ידכ םילודג תולוכשא שפח .תומיסחמ רתוי רהמ ולעפ ,אלמתהל םיקחשמה שרגמל ונתת לא .םיקולבה ידי לע ודכלנ רבכש םיגדה תא וררחש ." םיה תצאה"ב םיצפח לש תולודג תוצובק תינמז וב םיריסמש םירחא םירי
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more