סימניות

משחק ברק םיבהל באינטרנט

                                  Blades Battle קחשמ

ברק םיבהל

Blades Battle

.םיבבותסמ םיבהל הלא - םירזומ םיבשות וב םייחש ללגב הארנה לככ הזו .וחטשב דרפנב תויחל הצור דחא לכ ,הז םע הז םירבח אל םה .תאז םינעוט םירחא םילעב המכ ךא ,ולשמ המרופטלפל םג קוקז ךלש בהלה .הרזחב וב תוכזל ךרטצנ .רטוקב רתוי לודג היהו ,וחוכ תא חקו ביואב שגנתה ,ךכ םשל .םידגנתמה לכמ ורטפנו םכחוכ תא ורצ ,הרוק הז תא עונמל ידכו ,שרגמהמ .םינטקה תא תולקב סורהי לודג בהל .ףוקתל ודחפת לא ,םיצימאו םיזירז ויה .ששואתהל ןמז ךל היהי אל ,ףחסית ,ססהלו בושחל ליחתת םא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more