סימניות

משחק תינועבצ הלימ באינטרנט

                                  Color Word קחשמ

תינועבצ הלימ

Color Word

.םכתבוגתו בשק תא ןחביש Color Word לזאפה קחשמב םכתא תורגתאמ תוטוש .היעבה בצמ תא הארת ךסמה לש ןוילעה קלחב .המר לכב תודומע יתשב ומקומי םינוש םיעבצב םילימ ,היתחת .בצמב ןיוצמה עבצה תא רוחבל ךילע .הנוכנה הבושתה חרכהב אל וזו בהבהת םילמהמ תחא ,הז הרקמב .ןוכנה עבצה תא רחב זאו ,בותכש המל בל םיש ,רתויב ריהז היה .תודוקנ לש איש תומכ גישהלו הרטמל תכלל ,ענכיהל אל לבא ,םכתא לבלבל .תולקב וכזתו תאז ורכז ,ומצע עבצה תא אלא ,עבצה םש תא אל רוחבל בוש
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more