סימניות

משחק ןוכשמ תציר באינטרנט

                                  Pawn Run קחשמ

ןוכשמ תציר

Pawn Run

.םיקלחה לכמ רתויב שלחה תויהל סאמנ ןוכשמל .תודחוימ תוכלשה לכ אלל תרטפנש הנושארה איהו םיצור םהש ןאל תקתעומ .טמחשה תכלמממ חורבל טילחה ןוכשמהו בר ןמז ךשמב וזכ השיג לובסל היה .דחא ףאל תלעותה תרסחו השלחה תויהל הצור אל טלחהב איה ךא ,הצעומל ץ .החירבה תא עונמל ידכ םיידשה םע ךרדב ודמעי תורחא תוכיתחו תורחא תו .תננכותמ החירב עצבל Pawn Run -ב תומדל רוזענ אוב .םש דמועש ימ לכ תא תוזירזב ףוקעל ,שיבכה ךרואל עונל ךירצ התא .םילושכמ ענמיו ,םיריהמ םינוויכ הנשי אוהו תומדה לע טולשל ידכ ינמי
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more