סימניות

משחק החילזון בוב באינטרנט

                                  Snail Bob 1 קחשמ

החילזון בוב (Snail Bob 1):

החלק הראשון של הפעולה המפורסמת עם חילזון ירוק. המשימה לבצע האופי שלנו דרך ברמה ולשמור אותו בחיים. לשם כך להפוך במהירות החלטות במהירות ההבזק ולחץ על המנופים השונים שבהתחלה אתה תוכלו לראות. ואז יצטרך לנווט.
" "