סימניות

משחק םוטאה תמחלמ באינטרנט

                                  Atom War קחשמ

םוטאה תמחלמ

Atom War

.םימוטא ול םיארוק ונאש ,רתויב םינטקה םיקיקלחה םייח ובש םלועל וכל .הב ףתתשת התאו הזה םלועב הליחתה המחלמ .ךינפלש ךסמה לע ךלש םודאה םוטאה תא הארת התא .וביבס האריי ןטק חוכ הדשו םיוסמ לדוג ול היהי .לוחכ עבצ םע עיפוהל וליחתי םירחא םיקיקלח ,ךלש םוטאה ביבס .לדוגב ךלש תומדהמ רתוי םינטקש הלאכ אוצמלו הדיפקב םתוא ןוחבל ךרטצ .ךלש םוטאהמ רתוי םישלח הלאה םיקיקלחהש רמוא הז .ףוקתל זאו םהירחא ףודרל ךרטצת .רתוי הקזחו רתוי הלודג ךופהת ךלש תומדהו ,תודוקנ לבקת ,לוחכה םוטא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more