סימניות

משחק ינועבצ בלצ באינטרנט

                                  Color cross קחשמ

ינועבצ בלצ

Color cross

.שדחמ היינבל ףא םיתעלו ,ןוקיתל תונותנו תושימש יתלבל תוכפוה ןה ןמ .םילצונמ םה ךיא הנשמ אל ,םהל הרוק אל רבד םוש ,דמעמ קיזחהל םישיבכ .הנוילעה עבצה תבכש תא ףשפשל איה הדיחיה היעבה .ןדועייל םאתהב םינוש םיעבצב תועובצ תוקבדמה םלועב םיכרדה לכ יכ ןי .ותוא שדחל שיו קחשנש הזה עבצה הז .קחשמב השעתש המ הז .תחא תבב םידבוע המכב םישמתשמ ןכלו ,שיבכה תא תונפל ךירצ יכ ,תוריה .הצירה ןמזב ושגנתי אל ה'רבחהש ואדוו ךא ,םתוא וליעפה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more