סימניות

משחק !ןניש באינטרנט

                                  Memorized! קחשמ

!ןניש

Memorized!

.האלמה הנומתה תא רזחשל םילוכי ונניא םיתיעלו תוחיר ,םידדוב םיקרפ .ךלש תוננובתהה םע רדתסמ התא ךיאו ךלש ןורכיזה בוט המכ קודבל ךתוא .םינוש םיטקייבואו םיטירפ השימח ועיפוי ךסמה שארב .דחא לכ רוכזו םהילע לכתסה .שארב אצמנש םהמ דחא דואמ רהמ אוצמל ךילעו הטמל םוחה חולה לע ועיפו .הנוילעה תילאמשה הניפב אצמנש ןמזה ריצ ידי לע עבקנ שופיחה ןמז .השדח המישמ לבק ,אוצמל ןמז ךל שי םא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more