סימניות

משחק 2 לולסמ רפוח באינטרנט

                                  Route Digger 2 קחשמ

2 לולסמ רפוח

Route Digger 2

.םידמגה רובע תויעקרק תת תודובע לש םימיוסמ םיגוס עצבל ךישמת 2 רפח .םייעקרק תתה םידמגה ילעפמל חטשהמ םילוגע םירודכ קפסל וכרטצת םויה .םכינפלש ךסמה לע האריי םיוסמ רוזא .םיוסמ קמועב המדאל תחתמ ומקומי םיינועבצ תורוניצ .חטשה ינפ לע עבצ םג היהי םירודכל .םיאתמה עבצב רוניצל רודכ לכ ריבעהל ךילע היהי .רבכעה תרזעב תורהנמ רופחת ךכ םשל .המדאל תחתמ םימקוממה םימוסחמ לש םינוש םיגוס ףוקעל םכילע היהי ,הז .רוניצב עגפיו וילעמ לגלגתי רודכה ,הנכומ הרהנמהש עגרב .המישמב יכישמתו תודוקנ ךל ןתנית הז ליבשב
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more