סימניות

משחק ללחב ופמש באינטרנט

                                  Space Schmup קחשמ

ללחב ופמש

Space Schmup

.םידאמ לע סיסבב םייוצר אל םיצפח תוברקתה תא ריהזהל ידכ ףסונ רויסל .םעפה אל לבא ,עגורבו טקשב ךלוה לכה ללכ ךרדב .והשלכ םוקממ עיפוה םידיאורטסא לש ידמל קזח םרז .ךנוויכל התוא התנפהו הפלחתה תימסוקה חורהש הארנכ .ךלש הניפסה רבעל תוריל ולחהו ועיפוה םיהוזמ אל םיפפועמ םיצפח ,לכה .דועו ךמצע לע ןגהל ךירצ התא .קמחתהל לוכי ךניא םא דיאורטסא םג אלא ,םיביוא קר אל דימשהלו פומש .דמעמ קיזחהל לכות הניפסה ןמז המכ ךב יולת הזו םח היהי
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more