סימניות

משחק םינפייזה תללק באינטרנט

                                  The Forgers Curse קחשמ

םינפייזה תללק

The Forgers Curse

.רתוי תורקי ןה ךכ ,רתוי תורגובמ ןהש לככו ,דואמ תוכרעומ תויתימא ת .ךכ לע ןוה םלשל ןכומ אוהו ולש הנינפה תא לבקל הצור יתימא ןפסא לכו .בטיה םיחיוורמ םיפויז רוצייב םיקסועה הכאלמ ילעב ,ךכ םשל .רוקמה ריחמב םירכומו רחא והשימ םיקיתעמ אלא ,םמצעב םירצוי אל םה ך .המרמ תואנוה תרקוחה הקלחמב םידבוע הרובדו יר'ג .םימסרופמ םינמא לש םירויצ ףייזמה ןפייז לש ותיבב ורקבת ,םינפייזה .יאמרה תא ףושחלו תויאר אוצמל איה ךלש המישמה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more