סימניות

משחק ודוו תבוב באינטרנט

                                  Voodoo Doll קחשמ

ודוו תבוב

Voodoo Doll

.םידחוימ םיצפח וא םיצפחב םישמתשמ םינוש ףושיכ יסקט .תונוש תויצלופינמ הילע העצובש ,תדחוימ ודוו תבוב ורציי םידוהה .ףושיכ וחלשי םה וילע םדאה םע רשק הבובה הלביק םידחוימ םיסקט תרזעב .םיינרופיצ ,רעיש :טקייבואהמ והשמב שומיש חרכהב השענ הבובה תא הניכ .םדאה לע תורישי לעפ ףשכמה ,הבובה לע הלועפ ידי לע .קחשמהמ תונהילו עגריהל ולכותש ךכ ,דחא ףאל הרושק אלש ,ונלש תילאוט .ידמ רתוי בהוא אל ,הטעמה ןושלב ,התאש הז תא ןיימדל לוכי התא ,טקיי .בהזה תועבטממ רטפיהל ול םרוגש המ ,תומדה לע ץחל טושפ .הבוב ץצופל וא תוריל ,ךותחל ,עוקתל ולכותש םירחא םירבדו קשנ ילכ ל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more