סימניות

משחק ברגה סופא באינטרנט

                                  The Sock Epic קחשמ

ברגה סופא

The Sock Epic

.לאמשו ןימי םייברג םיחא ינש ושגפת ,The Sock Epic שגרמהו שדחה קחש .רדענ ויחאש הליגו ררועתה ןימי ,דחא רקוב .ויחא רחא שופיחב שיבכל תאצל ךרטצי אוהש ןיבה אוה ,תורחא םייברג םע .וז הקתפרהב ול רוזעת .תונקתומ הסיבכ תונוכמ םע קנע הסיבכ רדח לש ורדח תא הארת ךסמה לע ך .הפצרל ןהמ תחאמ ץופקת ךלש תומדה .תכלל וילע היהי ןוויכ הזיאל ותוא ןווכל ידכב הרקבה ישקמב ושמתשת ת .היינש ברג שפחלו ךרדב תוידוס יכה תוניפה תא קודבל םכילע היהי .ףוקעל ךרטצי םכלש רוביגה רשא ,תודוכלמ םכל וכחי םימיוסמ תומוקמב .קחשמה לש אבה בלשל ךישמתו םלשות המישמה ,ויחא תא אצמתש עגרב
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more