סימניות

משחק קשנ תתיבש באינטרנט

                                  Weapon Strikes קחשמ

קשנ תתיבש

Weapon Strikes

.םינוש םידיקפתמ דעיה רבעל םיניכס קיודמב קרוז ןמאהשכ העפוהב וניפצ .םייביסנטניא םינומיא תועצמאב תגשומ וז תונמוימ יכ םיעדוי ונתיאמ ם .םכמצעב וללה םינומיאה תא רובעל םכתא ןימזהל םיצור ונא ,Weapon Str .לוגע דעי אצמי וילע קחשמ הדש עיפוי םכינפלש ךסמה לע .ללחב תמיוסמ תוריהמב בבותסי הז .הרטמה חטשמל ורבוחי םינוש םיצפח .םיניכס לש םיוסמ רפסמ ךל ןתנית .דעיה ינפ לע הווש ןפואב םתוא רזפל ,תינשו ,םיטקייבואה לכב עוגפל , .תודוקנ לש יברמה רפסמה ךל ןתנית ,הלא םיאנת אלמת םא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more