סימניות

משחק םיהדמ קוק באינטרנט

                                  Amazing Cook קחשמ

םיהדמ קוק

Amazing Cook

.ןטקו ךלוה םירצומה רפסמו ,םלועב םישנא רתויו רתוי שי .הזה רסוחה תא שיגרהל הליחתה ,תודעסמה תחא לש ףשה ,ונלש תומדה .ריעה יקוושב ץצורתהל ךרטצי אוה ,חבטמל הערפה אלל הקפסא חיטבהל ךכב .ותקפסא תא שדחל רניסבו ןבל ףש עבוכב רוביגל ורזע .ןבלה ץחה ךרואל הדעסמל התוא חק ,המישרמ המירע ךל שי םא ,םיפדמהמ ה .ךל םינתונ וא םיעגופ םה םא םירחא םיפשמ תושיכר תחקל םג לוכי התא .םיהדמ קוק םע םיינרע ויה זא ,תוחדל םג םילוכי םה לבא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more