סימניות

משחק םיבמוזה תא לסחל באינטרנט

                                  Eliminate the Zombies קחשמ

םיבמוזה תא לסחל

Eliminate the Zombies

.רומג אל היינב רתאב ורתתסהש םיתמ םישנא תצובק לש םהיתובקע לע היה .הלאכ תומוקמ הברה ורתונ .ועשוה םישדח םינקתמ לש היינבה תויוליעפ לכ ,תללותשמה םיבמוזה תפיג .ףיגנב קבאמה התייה תופידעה .רתויב רצקה ןמזב ותוא רוציל וחילצה םינעדמו תופיחדב לחה ןוסיח רחא .םייח םיתמל וכפהו קבדיהל וחילצה םיבר םישנא ךא .םהמ דחא אוה ונלש רוביגהו ,םתוא סופתל וכלה םידחוימ םידייצ וישכע .תוהובג תומרופטלפ לע וספיטו תורוק ,םיקולב תוסחב רתתסהל םיסנמש םי .םיבמוזה תא ולסיח קחשמב םהישאר לע םתוא ודירוה ,די גשיהב ןיינבה י
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more