סימניות

משחק םעוז סוב באינטרנט

                                  Angry Boss קחשמ

םעוז סוב

Angry Boss

.םהידוקפל ידמל םינמאנ םה םא םג ,םתוא םיבהוא דואמ אל םה ,ללככ ,ונ .הדות ריסא ישונא עבט והז .לבסנ יתלב תמאב אוה Angry Boss ונלש קחשמב סובה לבא .תויצ יא לע שינעמ זאו בג תצרופ הדובעב םהילע דיבכמ ,וידוקפ תא ליפ .ירזכא תוומ - תוחפ אל ,רתוי רבד םוש םיצור אלו ותוא םיאנוש םלוכ .ישיאה ומלצב אונשה סובה תא קר גורהל םילוכי םהש ךכ ,אלכל סנכיהל ה .ילאוטריווה סובה לע םכסעכ תא ךופשל ולכות וב ,אצמוה ונלש קחשמה ,ם .ךלש דרשמה ביואל קורזל לכותש םיטירפ לש בחר ןווגמ ךל היהי .תועבטמ רובצתש לככ םינימז ויהי םה .אונשה סובה לש תוכרה תודוקנה תא באכב וקדתי םה ,תודחב םידדוחמ תונ .ץפנ ירמוחו םיעלקמ ,םיחדקא :םייתימא קשנ ילכו םיחטבמ ,םילוגע םירו
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more