סימניות

משחק כדורים - יורה בועה באינטרנט

                                  Bubble Shooter קחשמ

כדורים - יורה בועה (Bubble Shooter):

צריך לנקות את כל התחום של בועות צבעוניות. שלוש או יותר בועות באותו הצבע תיעלמנה. תירה כדורים הצבעוניים
" "