סימניות

משחק Hit בועה: ליל כל קדושים באינטרנט

                                  Bubble hit Halloween קחשמ

Hit בועה: ליל כל קדושים (Bubble hit Halloween):

.תופיצרב תוכיתח שולש תוחפל םתוא ףוסאלוםירודכ תוצלפמ הרית .תקיודמ הרוצב תוכהל ידכ םיצחב ושמתשה
" "