סימניות

משחק ןוקייט :ילש ללחה ןולמ באינטרנט

                                  My Space Hotel: Tycoon קחשמ

ןוקייט :ילש ללחה ןולמ

My Space Hotel: Tycoon

.ללחה תוריית העיפוה ,םינוש םיעזג ןיב םיסחיה תוחתפתה םע ,קוחרה די .םידחוימ חטש תונולמב םיהוש םילייטמה לכ .הזכ ןולמ לש ותדובע תא ןגראלו קסע םיקהל םכתא םינימזמ ונא ,My Spa .םירדח רפסמ ולבקת הב ללח תנחת וארת ךסמה לע םכלומ .םידבוע קיסעהלו הפק תיב חותפל ,דחוימ דויצ שוכרל וכרטצת .ללחב םיעסונ תרשל וליחתתו ןולמ וחתפת ,ןכמ רחאל .My Space Hotel: Tycoon קחשמב תודוקנ ולבקת ךכ לע .ךלש ןולמה חותיפ לע םתוא זבזבל לוכי התא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more