סימניות

משחק הדיחפמ תמא באינטרנט

                                  Scary Truth קחשמ

הדיחפמ תמא

Scary Truth

.עתפומ תויהל ךירצ אל התא זא ,םהמ דחא התא םאו ,םיאפר תוחורב םינימ .םתיבב םיהדמ והשמ הליג ,הקברו דראודא ,יושנ גוז דציכ רפסמ ונלש הד .רדסב אל והשמש ושיגרה דימו הנורחאל שדחה םתיב תא ונק םה .חורהמ אל הזש רורבו ,םיאתמ אל יכה עגרב וחתפנ תותלדו תונולח ,ולפנ .תינשוחכ רוזאב העודי התייהש ,הרול הרזע קיעזהל וטילחה םירוביגה .םישדחה םילעבה לש תיבב תאצמנ םיאפרה חור םא תוהזל לכותו תוחורה תא .םיהדמ והשמ ודמלתו ונילא ופרטצה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more