סימניות

משחק דחפ ירבש באינטרנט

                                  Fragments of Fear קחשמ

דחפ ירבש

Fragments of Fear

.היגולונימירק םידמול סרוק ותואב םסו יתומיט ,ןורש :םירבח השולש .ילילפ יוהיזל םיחמומכ קוחה תפיכאב הדובעל םהייח תא םישידקמ ןכא םה .םהלש ידיתעה עוצקמב ישעמה דצה תא ןיטולחל םיריכמ אלו הירואית םידמ .םיעשפ רותפלו יתימאה הרקמב םחוכ תא תוסנל םיצור םה .רותפ אל רתונש ,קיתה לע דובעל םתוא ןימזה אוהו הרומל ונפ םה .סמדא לש יתחפשמה הרקמה הז .םהלש לודגה תיבב ארונ חצר היה .םיתמ ואצמנ החפשמה ינב לכ .אצמנ אל םשאהו ,םינש רפסמ ורבע .הזה ארונה עוריאה שחרתה וב תיבל וכלהו הזב קמעתהל וטילחה ונלש םיר .םיריעצ םיעשופל ורזעו דחפ ירבשל ופרטצה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more