סימניות

משחק ךלמה תנגה באינטרנט

                                  King Defense קחשמ

ךלמה תנגה

King Defense

.ףוסה דע םחליהל ןכומ התאש םיביואה לכל תוארהלו ךלש הכלממה לע ןגהל .תורז תומדא סופתל דיצה תא חצנל שאייו םהלש טהלה תא ןתמי הז ילוא .םילדגו םיכלוה תופקתה ילג המכ תויופצ ןהמ תחא לכלש ,תומר םישולש ל .King Defense -ב המר לכל ישוק תומרב הריחב ךל שי .ףצרב םיכרע רפסמ הארת הנוילעה תילאמשה הניפב .ךלש םיפסכה אוה ישילשהו המרה לכל םייחה רפסמ אוה ינשה ,םיפקותה רפ .םינוש חוכו תורטמ םע תוירי ילדגמ תונבלו תונקל ולכות םהילע .רתוי רקי אוה ךכ ,רתוי קזח לדגמהש לככ .רתוי הבר תוליעיב דובעל םהל םורגל ידכב םילדגמה תא גרדשל ןתינ ,ףס
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more