סימניות

משחק הבהא תודוקנ באינטרנט

                                  Love Dots קחשמ

הבהא תודוקנ

Love Dots

.םירודכל דואמ םימוד םירוצי םייח ובש םלועל תכלל ולכות ,Love Dots .ינשה תא דחא אוצמל םיבהואמה םירוציל רוזעל וכרטצת םויה .וזמ וז םיוסמ קחרמב ויהיש תויומד יתש הארת ךסמה לע ךינפל .םימסח לש םינוש םיגוס ומקומי םהיניב םג .םימסק ןורפעב שמתשהל ךילע היהי .דקונמ וק רייצל וכרטצת ותרזעב .הנותנה תומדה לולסמ תא ןייצי הז .רחא רוצי לש ויתועורזל לופייו הזה וקה ךרואל בכרי אוה ,םייסתשכ .קחשמב אבה בלשל וכישמתו תודוקנ ולבקת ךכ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more