סימניות

משחק תונורכיזה תיב באינטרנט

                                  House of Memories קחשמ

תונורכיזה תיב

House of Memories

.םהמ רתוי ,םינש רתוי ונחנאש לככו ולשמ תונורכיז שי ונתיאמ דחא לכל .םייחה ךרואל םידספהמ ענמיהל רשפא יא יכ ,םיבוצע םג שיו ,םימיענ שי .קדצבו ,ןורכיזב םיראשנ םימיענ םיעגר רתויו רתויו ,חכשנ ערה ,בורל .םינש רשע טעמכ םש הרג איהו התבסל רפכל התוא וחלש הירוה היוקל תואי .היבורקמ דרפנב ריעב רבכמ הז תררוגתמו תרגוב הדלי רבכ איה וישכע .תיב הל השירוה ,הרטפנ התבס ,הנורחאל .התודלי תא התליב וב תיבב רקבל בושו רפכל תכלל תכלוה הדליה .תונורכיזה תיבב ןשיה תיבב עיפות הרוביגהשכ םייחל וררועתי םהו תונו
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more