סימניות

משחק ילש אטאטמ באינטרנט

                                  Mine Sweeper קחשמ

ילש אטאטמ

Mine Sweeper

.ןלבחכ דובעת Mine Sweeper קתרמהו שדחה קחשמב .ץפנ ירמוח קוליס םע דדומתהל םכילע היהי .םיאת לש הווש רפסמל קלוחמה קחשמ הדש עיפוי ךסמה לע .ןקלחב םש יא ורתסוי תוצצפ .םתוא לרטנל ךילע היהי .םיאתה דחא לע ץחלו לכה בטיה קודב ,ךכ םשל .וב עיפוי םיוסמ עבצ רפסמ .םוקמ תברקב תויהל תולוכי תוצצפ המכ וא ,הז דיל הז םיקיר םיאת המכ .םודא לגדב ותוא ןמסל ךילע היהי ,ץפנ רמוח םע את תאצמש רחאל .קחשמב רתוי השקה אבה בלשל רובעתו תודוקנ לבקת תוצצפה לכ תא קתנמ ה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more