סימניות

משחק הניבג ביתנ באינטרנט

                                  Cheese Path קחשמ

הניבג ביתנ

Cheese Path

.ומצעל לכוא גישהל עדויו דואמ םכח אוהש ללגב לכהו ,ןמנמש יד הארנ ד .הבנזב וליפא ,רבד לכב ןכתסהל הנכומ איה הבוהצ הסורפ ןעמלו הניבג ד .הווזמל רבעמ המסרכ איה הנורחאל .ןתוא גישהל הל רוזעתש תשקבמו תולוגעה הניבגה תוכיתח תורמשנ ןכיה .םיעטל עיגהל רבכעל רשפא יאש דע םיהובג ךכ לכ םתוא ביצה םילעבה .ךכ םתייטה וא ךרדהמ םיפדמה תזזה ידי לע היעבה תא רותפל ןתינ ,תאז .רבכעה תופכל רשי תלגלגתמ הניבגהש ךכ .הניבג ביתנב רתפית היעבהו ןוכנה בצמב םיינרופיצה ינשל םישרקה תא ר
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more