סימניות

משחק תירותסמ הסיט באינטרנט

                                  Mysterious Flight קחשמ

תירותסמ הסיט

Mysterious Flight

.םימעפ הברה ךכ לכ הרוק אל הז יכ םא ,םיסוטמ םג אלא ,הפיטחל תונותנ .סוטמה תא שוגפל הטויב הפועתה הדשל ועיגה םילילפהו וירזוע תווצו די .ונייאורש םיעסונ םג ומכ ,ןוחבלו שגפיהל וילע ,םוריח תתיחנ עצבי או .ןופיסה לע םיאצמנ םירזומ םיעסונ יכ םיסייטל העידוה הרברב םשב הריכ .ער והשמ םיננכתמ םהש רורב .הבורע ינבכ םיעסונה תא תחקלו היינואה תא סופתל םינווכתמש םיטסירור .רתויב בורקה הפועתה הדשב התיחנ שקיבו ושקובמ תא תוריהמב טלק סייטה .והשמב התעט תליידהש וא הבינגב םויא היה תמאב םא ררבל ךירצ שלבה תע .תירותסמ הסיטב ול רוזע
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more