סימניות

משחק יפירג באינטרנט

                                  Grippy קחשמ

יפירג

Grippy

.קוחר אלפנ םלועב יח יפירג םשב קיחצמ רוצי .םינוש םיכובמ רקוח ונרוביג ,םלועב ידמל תובורק םיתעל .ויתואקתפרהמ תחאל וילא ופרטצת Grippy שדחה קחשמב םויה .היהת ךלש תומדה וילא הסינכב קוניצ הארת ךסמה לע ךינפל .םוקמ לכב םירזופמה םיצפח ףוסאלו קוניצה תומלואבו תונורדסמב רובעל .תורחא תודוכלמו םינעלובב םילקתנ ןמזה לכ וכרדב .ויתועורז תא ךיראהל תלוכי ךלש רוביגל .תונכסה לכ לע רבגתהל ידכ וז הנוכתב שמתשהל םכילע היהי .םיוסמ תודוקנ רפסמ ךל איבי ףוסאתש טירפ לכ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more