סימניות

משחק םיריית ךירדמ לש החירב באינטרנט

                                  Tourist Guide Escape קחשמ

םיריית ךירדמ לש החירב

Tourist Guide Escape

.ךלש ריעל עיגמ טנרטניאב תשגפש רבח םויה .תוימוקמ תויצקרטא ול תוארהלו ותוא שוגפל ךממ שקבמ אוה .תלדה תוחתפמ םירסחש תיליגשכ בוזעל תדמעו לויטה תינכות תא תנכה רקו .ןורדסמב הטימה ןחלוש לע ובכש םה לומתא .םה הפיא עודי אלו םש אל םה וישכעו .םכילע בושחי חרואה המו השיגפל ורחאת תרחא ,תוריהמב תאז אוצמל םכיל .םיפדמ ,תונורא ,תוריגמל לכתסה ,תוניפה לכ תא קודב Escape Guide רחא ךשומ דחא לזאפ ובש ,יתימא שגרמ עסמ םכל הכחמ םירי
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more