סימניות

משחק תינומ גהנ באינטרנט

                                  Taxi Driver קחשמ

תינומ גהנ

Taxi Driver

.תוינומ יתוריש המכ תוחפל םנשי ,הנטקכ הלודג ,ריע לכב .ךלש דעיל רשי עסונו תינומ ןימזמ התא ,תירוביצ הרובחתב יולת תויהל .םינופטראמסב היצקילפאהמ תורישי תוינרדומ תוינומל רשקתהל ןתינ .אלמ ןפואב תוחוקלה תולאשמ לכ תא קפסל הסנת המר לכבו תינומ גהנל ךו .עסונ רחא חלש ,תישאר .קוריל ךופהי אוהש ךכ ראותמה בוהצה ןבלמב רצעו בוהצה ץחה רחא בוקע .ץחה ירוחאמ בוש עונל לחתה ,תינוכמל סנכנ עסונה רשאכ .םוריח יבצמ רוצית לא ,רהזיה ,שיבכה ךרואל םיגהונ םירחא םיבכר ,דבל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more