סימניות

משחק יטקלגה הרויה באינטרנט

                                  Galactic Shooter קחשמ

יטקלגה הרויה

Galactic Shooter

.תכלה יבכוכמ דחאב םירזייח םימחולו םיטובורב םחליהל ךרטצי Galactic .יקלח רבעמל הפולחכ המדאה ינב ידי לע ספתנ בר ןמז הז .ששואתהל ול רשפאלו טעמ ותוא קורפל ךרוצ שי ,םיבאשמ לודלדמ ,הייסול .דואמ יתמחלמו רחא עזג ידי לע ןעטנ היסקלגב הזה בצמהש ררבתה לבא .ברקב םיברועמ תויהל םיכירצ ונייה לבא ,בצמה תא רפסלו בושל ץלאנ טו .טשוקירב םג ומכ ,יאלמב אצמנ רבכש המב שמתשהלו םתוא רומשל ךירצ התא .תוביסנה יפ לע לועפל םכילע היהי ,שאה וקב םניא םימיוסמ םידעי
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more