סימניות

משחק ריע הנוב באינטרנט

                                  City Builder קחשמ

ריע הנוב

City Builder

.הנורחאל הלגתהש םילרנימ עקשמ דיל ריע תונבל ךתוא הנימזה ךצרא תלשמ .שדחה City Builder קחשמב השעתש המ הז .םכינפלש ךסמה לע האריי םיוסמ רוזא .הלש הלקהה תא תוריהזב דומלל ךרטצת ,לכ םדוק .םינוקייא םע דחוימ הרקב חול היהי דצב .םיניינב תונבלו תומיוסמ תולועפ עצבל ולכות םהילע הציחל ידי לע .םישיבכו םידבועל תונועמ רפסמ ,םילעפמ תונבל אוה הז רוזאב תושעל ךי .רפס יתבו תויונח ,ריע יניינב תונבל ליחתהל ולכות םיבאשמ םתרבצ רשא .האולמב תרזבואמ היהת ריעה תונבל םייסתשכ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more