סימניות

משחק עבצ באינטרנט

                                  Colorize קחשמ

עבצ

Colorize

.העוט התא ,העיבצ רפס אוה Colorize ש בשוח התא םא .םכלש היצנגילטניאו בשק תקידבל לזאפ םכל םישיגמ ונא ,השעמל .םיעבצ תוגציימה תוינועבצ םילימ עברא גיצי ךסמה .הלאשה תלימ תאצמנ הלעמל .רתוי תוכומנה תויורשפאה שולש ןיבמ הנוכנה הבושתה תא רוחבל םכילע .הלימה ןכותל אלא ,תויתואה עבצל אל בל ומיש .הנותחתה הרושב תודורווה תויתואהמ הלימ רוחבל ךילעש איה תועמשמה ,ה .בושח אל ללכב רמוא הז המו .הארמהו תועמשמה ןיב לבלבל אל דחוימב רהזיהל םכילע ,ןכל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more