סימניות

משחק יטיס םילוח תיב באינטרנט

                                  Citi Hospital קחשמ

יטיס םילוח תיב

Citi Hospital

.ונלש ילאוטריווה ינוריעה םילוחה תיבב רקב .ליעות ךלש הרזעהש רמואש המ ,ךמסומ םדא חוכב רורב רוסחמ םייק .ותוא איבה סנלובמא ,עיגה רבכ ןושארה הלוחה .תוטירשו םיפושפשב הסוכמ הפסה לע בכוש ןכסמה .יוקישה תא ןתו לובח חרק חרמ ,וילא הרוטרפמטה תא הנש .ןתוא אפירו תואירל בשקה ,חיטב רתוי תוקומעה תוטירשה תא הסכ ,םיעצפ .תוריהמב אירבי אוהו םינימטיו לייטקוקב הלוחב ולפט ,םיצוציקה תא ור .םישדח םהל ופסונו ,תומוד תויעב ול שי ,אבה לפוטמה תא חק .יטיס םילוחה תיבב סומע תויהל חיטבמ םויה ,םישורדה םיכילהה תא עצב
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more