סימניות

משחק ךובמ יקנ באינטרנט

                                  Clean Maze קחשמ

ךובמ יקנ

Clean Maze

.םינכומ תויהל םיכירצ םה ,םיכובמ קיפסמ ויהי םלוכלש ידכו םיכושחו ם .Clean Maze קחשמב השעתש המ הז .םיכובמה תא תוקנל םכילע המר לכב .רתוי םיבכרומ םיכובמה ךכ םיסלפמה תא רבוע התאש לככ .םילתופמה תונורדסמב אצמתש המ לכ רוזיפל וב שמתשתו ןבלה לוגיעה תא .תיפסכל המודה ינועבצ בר לזונ היהי הז .תוסנל ךירצ התא ,הצוחה הז תא ףוחדל ידכ .ראשיהל רוסא הריעז הפיט וליפא .וילע םכל ועידוי םיינועבצ םיקוקיז ,ןיטולחל יקנ חטשמה רשאכ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more