סימניות

משחק דא לש רגרובמהה תונח באינטרנט

                                  Ed's burger shop קחשמ

דא לש רגרובמהה תונח

Ed's burger shop

.ףסכ חיוורהל אלא ,ליכאהל אל לבא ,ולש הדעסמל םכתא ןימזמ דא .ולש םירגרובמהה תונחב תוחוקל תוריש רזועל תופיחדב קוקז אוה .םינוש םייולימ םע םירגרובמה קר רכומ אוה ,ןטק רחבמ שי דאל .בר ןמז תוכחל םיצור אלו הנמזה םיעצבמ ,םהלש תוינוכמב םיעסונ םה ,ם .רתוי חיוורמ התא ,תוחוקל רתוי תרשמ התאש לככ .לדרח וא פושטק ,לובית יבשע ,הניבג ,תוציצק :םש בותכש המ תא רחב זא .הצורמ היהי חוקלהו ולבלבתת לא .הפוקה לע ץחל הנמזהה תמלשה רחאל .דא לש םירגרובמהה תונחב תוסנכהה בשוחי םיקסעה םוי ףוסב
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more