סימניות

משחק םימסקה שדקמ :ילש םיחאה באינטרנט

                                  Mine Brothers: The Magic Temple קחשמ

םימסקה שדקמ :ילש םיחאה

Mine Brothers: The Magic Temple

.תודוסיה חוכ ילעב םירוצי םנשי ,קוחר אלפנ םלועב .םהמ םיינש םע םכתא שוגפנ Mine Brothers: The Magic Temple קחשמב ם .םימ לש היינשהו ,שא לש חוכ שי הנושארה תומדל .םלרוג תא תולגל הרטמב לקרואל םוסק קיתע שדקמל תכלל וטילחה ונירובי .וז הקתפרהב םהל רוזעל ולכות .שדקמב תואצמנש תויומדה יתש ועיפוי ךסמה לע ךינפל .תורחא תונכסו תודוכלמ לע רבגתמה יפיצפס לולסמ רחא בוקעל וכרטצי םה .ותוא ךופהלו דחוימ ףונמ אוצמל וכרטצי םה ,רחא םלואל תותלדה תא חות .תויומדה יתש לש תולועפב טולשל ולכות .תוריהזב ךסמב ןנובתה .תודוכלמ לע רבגתהל ידכ םהלש תומוסקה תולוכיב ושמתשה .םוקמ לכב םירוזפה םינוש םיישומיש םיטירפ ופסא .םינוש םיסונוב םירוביגל וקפסי םג אלא ,תודוקנ םכל ואיבי קר אל םה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more