סימניות

משחק תשרוגמ םיאפר חור באינטרנט

                                  Banished Ghost קחשמ

תשרוגמ םיאפר חור

Banished Ghost

.םיטיהר זיזהל וליפאו ידמל תויביסרגא תויהל תולוכי ןה לבא ,תולובט .האר אל םלועמ שיא השעמלו םייטסטנפ םייטסטנפו םירפס ,םיטרסמ בואש ו .ול רוזעת םג אלא ,םיאפר חור הארת קר אל םישגומ םיאפר קחשמב לבא תי .תדדונ חור אוהו ינותנא אוה ונלש רוביגה לש ומש .החונמ רסח אוהשכ ,םינוש תומוקמב בבותסמש ןכסמ רוחב אוה תעכו ולש ו .ךכב ול רוזעל ולכותו םתיבמ םיטירפ המכ תחקל ךירצ אוה ,רתוי חוטב ש .הצור םיאפרה חורש המ לכ תא אצמו ןשיה תיבל רוזח
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more