סימניות

משחק ףרוטמ הכישמ חוכ באינטרנט

                                  Crazy Gravity קחשמ

ףרוטמ הכישמ חוכ

Crazy Gravity

.ץימא טואנורטסאכ ןוציחה ללחה תא רוקחל ולכות ,ףרוטמה הכישמה חוכ ל .בבותסמ לטרופ איה המלשה לש םויסה תדוקנ .הכישמה חוכ יוניש לש בצמב טווינה תלוכי רמולכ ,ולש םידחוימה םירוש .םינוש תומוקמב הדשה תא םיצוחה םידקונמה םיווקל בל ומיש .הדיבכה חוכ תא הנשמ רוביגה וכרד רבועש לובג אלא ,םיווק קר אל הלא .ךופה הוולשב עונל לוכי אוה ,לובגה ךרד רבעש רחאל זא ,ליגרכ רבע רב .הרטמה תא גישהל ידכ הלא תויונמדזהב שמתשהל שי .ןמזב ץופקלו אצמתהל ןמז ךל היהיש ידכ תונמוימו הריהמ הבוגתל קקדזת
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more